A+
A
A-

Maison des jeunes Sandweiler – Workshop Sécurité routière

15-10-2018

Am Oktober 2018 haten mir Besuch vun der Madamme Medinger, Directrice vun der Sécurité routière. Den Workshop vun zwou Stonnen stoung ganz ënnert dem Thema vun Alkohol an Drogen hannert dem Steier. Den Jugendlecher sinn Geforen vum Fueren ënnert Drogenafloss fir den Chauffeur an awer och fir Matmënschen am Verkéier méi no bruecht ginn. An Gespréicher konnten si sech ënnerteneen austauschen an hier Siicht zum Thema matdeelen.