A+
A
A-

Maison des jeunes In Move Neudorf – Trash Actioun

19-07-2022

Jugendhaus Neudorf huet sech zéit geholl fir mat eisen Jonker an eisem Cartier ze botzen
Mat groussen Aan hunn eis Jonker Realitéit gesinn wei vill Dréck iwwerall versteet ass, ouni das een et am Alldach bemierkt.
Ëmmer hin hate mir vill Spaass drun alles opzerafen.