A+
A
A-

Maison des jeunes Gare – Permanences ACT ! intégration professionnelle

13-03-2024

[FR]

Afin de favoriser l’intégration professionnelle des jeunes de la MDJ, le service ACT! a commencé à effectuer des visites régulières à la MDJ. De cette manière, certains jeunes ont pu obtenir des réponses à certaines de leurs questions et ont également pu commencer à travailler avec le service en question.

[PT]

Na tentativa de favorecer a inserção profisional dos jovens da MDJ, o serviço ACT! começou a fazer permanências regulares na MDJ. Alguns jovens poderam, assim, obter respostas a algumas dúvidas e puderam igualmente iniciar um acompanhemento com o serviço em questão.

[LU]

Fir déi berufflech Integratioun vun de Jonken aus dem MDJ ze förderen, huet de Service ACT! ugefaange regelméisseg Visiten an der MDJ ze maachen. Esou konnten e puer Jonker Äntwerten op e puer vun hire Froen kréien a konnten och mam zoustännege Service ufänken ze schaffen.