A+
A
A-

Maisons des Jeunes Leudelange et Bonnevoie – Aktioun Otemschutzmasken

11-04-2020

Jugendhaiser Leideleng a Bouneweg lancéiere eng Aktioun fir zesumme mat Jonker Otemschutzmaske ze bitzen. Dëst Maske ginn herno un Leit verschenkt, déi sech um Terrain engagéieren. Hei ass een Tutorial wou eis Aarbechtskolleegin Sandrine realiséiert huet:

 

https://www.youtube.com/watch?v=1RuethoLQng&t=13s