A+
A
A-

Maison des Jeunes Gasperich – En Message un eis alldeeglech Superhelden

10-04-2020

Mir sinn an den leschten Deeg an Wochen Deel vun enger Ausnamen Situatioun, an dat net nëmmen zu Lëtzebuerg, mee ob der ganzer Welt. Trotzdeem ginn et nach Leit, déi trotz den Ëmstänn, sech weider virun d’Hausdier trauen, fir eis alleguerten wéinstens en bëssen Normalitéit ze schenken.

Fir genau deen Mënschen Merci ze soen huet d’Jugendhaus Gaasperech an déi Jonk sech iwwerluecht, en Merci un eis alldeeglech Superhelden ze verdeelen : Merci à nos héros du quotidien.