A+
A
A-

Maison des Jeunes Bonnevoie – récolte

24-08-2020

No méintlaang Aarbecht, wou d’Jonker a Personal vum Jugendhaus Bouneweg sech em de Gaart gekëmmert hunn, war dann och Zäit gi fir d“Friichten“ ze ernten. Seid puer Woche recoltéieren déi Jonk d’Zaloten, Tomaten, Gurjetten an nach aner Saache vum Gaart a verwäerten dat a verschidde Kachatelieren.