A+
A
A-

Jugendhaus Bouneweg – Schoulklassen

13-07-2022

Véronique a Charel vum Jugendhaus Bouneweg hunn guidéiert Visitten an Aktivitéiten mat Schoulklassen aus der Primärschoul organiséiert. Ziel war et néi Memberen fir d’Jugendhaus ze gewannen an den reegelméissegen Kontakt mam Quartier ze fleegen. Dëst Aktioun huet schonn seng Friichte bruecht well scho verschidde Kanner erëm vun sech selwer aus de Wee am Jugendhaus fonnt hunn.