A+
A
A-

Jugendhaus Bouneweg – Fair Play Street Soccer

12-07-2021

5 Jonker hunn beim Futtball-Tournoi vun der Nordstadjugend « Fair Play Street Soccer » zu Colmer-Bierg matgemaach. Am Virdergrond stounge Wäerter wéi Fair Play a Equippegeescht, wou Organisateuren an Erzéier de Jonker vermëttelt hunn.