A+
A
A-

Butzenhaus et Klengt Butzenhaus Mersch – En Dag um Bauernhaff

16-04-2019

Kanner vun den Keisecker, Maisecher an der Garderie haaten een gelongenen Dag um Kass Haff . Dobai hun si vill Deieren entdeckt déi um Bauerenhaff lierwen. Se sin soguer vum Trakter beim Butzenhaus ofgeholl gin. Et war super flott fir Grouß an Kleng.