A+
A
A-

Maison relais Babbeltiermchen – Ausfluch Cactusbësch

28-08-2019

Fir den Ofschloss vun eisem Projet Loft an Projet Beien, hunn mir een Ausfluch an den Norden, op Léiler an den Cactusbësch gemaach.
Vill Déieren hunn eis Kanner gesinn. Si sinn ganz vill getrëppelt an dono waren si hongereg an mir hunn zesummen ee Pic-Nic gemaach!
Zréck fir an den Babbeltiermchen hunn eis Kanner gutt am Bus geschlof!