A+
A
A-

Atelier Schläifmillen – Visite Superdreckskëscht fir Betriber um Colmar-Berg

21-08-2018

D’Equipe pédagogique vum Atelier Schläifmillen war mat hire Beneficiairen aus dem Beräich Renovatioun an Elektro op Visitt bei der “Superdreckskëscht fir Betriber” um Colmar-Bierg an huet un der Formatioun “Prévention et gestion des déchets” deel geholl.