A+
A
A-

Butzenhaus an Klengt Butzenhaus – Adventsworkshop

22-11-2018

Den 22.11.2018 huet Butzenhaus an klengt Butzenhaus een Adventsworkshop fir Elteren organiseiert. Jidereen konnt sein Kranz selwer gestalten an dobaï sin déi schéinsten ideen erauskomm.