A+
A
A-

A Vos Côtés Bouneweg, Ensemble Gare-Bouneweg a Jugendhaus Bouneweg – Nopeschfest 2024

31-05-2024

Travail Communautaire Gare-Bouneweg, Service A Vos Côtés vu Bouneweg a Jugendhaus Bouneweg hunn zesummen en Nopeschfest an der Place Léon XIII organiséiert. Zieler dovunner ware Fërderung vum Gemeinschaftsgefill an e kulturellen Austausch. Fir musikalesch Stëmmung hunn de Fanfare vu Bouneweg, Abada Capoeira an déi Jugendlech vum Jugendhaus gemaach.