Jugendhaus Sandweiler – selfmade pancakes - 25-05-2020

Diana an den Ben aus dem Jugendhaus Sandweiler hunn och des Woch erëm een beleiftent Rezept fir Iech. Selwergemaachen Pancakes, ass déi amerikanesch Versioun vun den Panescher. Pancakes sinn méi kleng an dofir en bëssen méi déck. Sie loossen awer trotzdeem Raum fir Kreativitéit beim Hierstellen wéi beim dekoréieren. Mir wënschen op alle Fall vill Spaass beim nomaachen an en gudden Appetit 😊