Atelier Schläifmillen – Visite Superdreckskëscht fir Betriber um Colmar-Berg - 21-08-2018

D’Equipe pédagogique vum Atelier Schläifmillen war mat hire Beneficiairen aus dem Beräich Renovatioun an Elektro op Visitt bei der « Superdreckskëscht fir Betriber » um Colmar-Bierg an huet un der Formatioun « Prévention et gestion des déchets » deel geholl.